GENOGRAM

ZASTOSOWANIE GENOGRAMU W PRAKTYCE KLINICZNEJ I W TRENINGU WŁASNYM

Szkolenie jest adresowane do osób pracujących klinicznie, zajmujących się diagnozą i terapią osób indywidualnych i rodziny - psychologów, terapeutów, pedagogów, jak i studentów psychologii i osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat terapii systemowej, jej zastosowań w różnych podejściach terapeutycznych oraz poszerzeniem wiadomości na temat swojego funkcjonowania w relacjach społecznych, rodzinnych.
Szkolenie składa się z dwóch integralnych części. I część zawiera wstęp teoretyczny oraz prezentację przypadków zaczerpniętych z praktyki klinicznej w różnych podejściach terapeutycznych, w których swoje zastosowanie znajduje wywiad genogramowy. W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności z zakresu:

- nauki konstruowania genogramu

- formułowania hipotez i planu terapeutycznego na podstawie genogramu

- zastosowania genogramu w różnych podejściach terapeutycznych – w terapii poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej i systemowej

- zastosowania genogramu w terapii indywidualnej, rodzinnej i małżeńskiej, grupowej

II część szkolenia zawiera wywiad genogramowy połączony z treningiem własnym - prześledzenie własnego przekazu rodzinnego na podstawie konstruowanego w grupach genogramu. Ta część szkolenia jest również możliwością głębszego zrozumienia warsztatu i techniki terapii genogramowej. Warunkiem uczestnictwa w tej części szkolenia jest ukończenie części pierwszej.
Szkolenie ma charakter warsztatowy. Uczestnicy zaproszeni zostaną do pracy indywidualnej i grupowej nad przypadkami klinicznymi. Każdy uczestnik po udziale w szkoleniu (części I i II) otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu, które jest zaliczane do własnego treningu szkoleniowego.

INFORMACJE I ZAPISY:
(22) 499 12 42
e-mail: stazaliowa@wp.pl